aquatir_main_page_2
caviar-aquatir.md
PRODUCEREA
SRL “Aquatir”

Compania SRL “Aquatir” este un complex de producere la scară largă.
Activitatea primordială – creşterea sturionului de rasă curată a populaţiei din Mare Caspică şi Azov-Marea Neagră, la fel şi producerea icrelor negre de sturion, cegă, bester (hibrid beluga x cega).

Producerea este amplasată în Republica Moldova, deoarecea ea este situată în regiunea mării Negre, apele careia istoric au fost populate de această rasă rară de peşti. Cu părere de rău, factorul uman a ifluenţat negativ asupra mediului naturii, şi a distrus calea milienară a migraţiei sturionului în regiunile noastre. În legatură cu aceasta în anul 2006 a fost infiinţată construcţia primului modul pentru creşterea peştilor de tip sturion, ceia ce a dat posibilitatete de întoarce sturionul în Republica Moldova.

După aceasta în fiecare an se întroducea în expluataţie cîte un modul nou construit. La momentul de faţă cu succes funcţioneză 7 obiecte care sunt destinate cultivării peştelui de sturion de la etapa icrelor pînă la maturitatea reproductivă. Numărul personalului companiei atinge cifra de 130 de lucrători.

Compania este înregistrată în organizaţia internaţională CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna). La fel compania este membru a organizaţiei NACEE (Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe).

Suprafaţa totală a complexului de producere este de aproximativ 7,7 ha. Capacitatea de producţie a zonei de cultivarea peştilor este de 50-80 tone de peşti şi 5 tone de caviar anual.

În anul 2011 în cadrul companiei a fost implementat sistemul managementului calităţi si siguranţi alimentară ISO 9001:2008 şi O 22000:2005. În anul 2014 urma auditului de certificare a fost confirmat corespunderea sistemului de management cerinţelor FSSC 22000 şi ISO 22000:2005.

La începutul anului 2013 a fost acreditat propriul laborator de testare a SRL “Aquatir”, ceia ce a permis de a ridica nivelul de control intern a calităţii în procesul producerii.

Complexul de Sturion SRL “Aquatir” în prezent după structură, echipament tethnic, metodele de prelucrare şi tempourile de dezvoltare nu are analogii în lume.
Potenţialul de export a companiei este considerabil, cea mai mare parte a producţei este orientată spre piaţa externă.

În anul 2009 compania SRL “Aquatir” a fost inspectată de Serviciul Veterinar de Stat din Ucraina şi întrodusă în registru de companii străine cărora este permis exportul producţiei de origine animală pe teritoriul Ucrainei. În anul 2011 în baza expertizei iniţiate de partenerul nostru din SUA, a fost permis importul caviarului peştilor de sturion, produs de SRL “Aquatir”.

Conform hotărîrii comisiei Europene 2014/472/ES din 16.07.2014, SRL „Aquatir” deţine dreptul de a exporta producţia (caviarului peştilor de sturion) în statele Uniunii Europene.

SERTIFIACATE

FSSC 22000

SPOA

ISO 22000:2005