Confidențialitate și securitate păstrate numai cu acordul clientului

Înregistrarea clienţilor se va efectua din momentul în care vor dori să se înregistreze ca membru sau să achiziţioneze produse din magazine, fiind necesară completarea formularelor pentru comandă. Se vor cere anumite date personale cum ar fi׃ numele şi prenumele, IDNO, adresa domiciliu, adresa serviciu( dacă doresc livrare la serviciu) şi număr de telefon.

În utilizarea magazinului,clienţii sunt de accord şi trag răspundere pentru furnizarea acestor informaţii adevărate, corecte, actuale şi complete. Verificarea datelor cu caracter personal se va efectua de către firma Caviar-aquatir.md, cu scopul de confirma comenzile şi stocurile, pentru contactarea cumpărătorilor spre a-i informa privitor la starea comenzilor speciale, în scopul furnizării şi facturării produselor, în scopuri promotionale şi comerciale, al prevenirii sau identificarii fraudelor precum şi în orice alte scopuri legitime, în condiţiile legii.

Păstrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de înregistrare pe site sunt păstrate numai cu acordul clientului. Acordul pentru păstrarea datelor cu caracter personal este obtinut prin bifarea opţiunii “sunt de acord cu Termenii si Condiţiile de înregistrare” din formularul de înregistrare. Bifînd opţiunea “sunt de acord….” înţelegem că avem acordul clientului implicit de păstrare a datelor cu caracter personal. Informaţiile colectate sunt accesibile numai personalului Caviar-aquatir.md cu responsabilităţi de administrare a site-ului şi sunt păstrate (cu acordul clientului) pe o perioada nedeterminată în baza de date a sistemului.

La Caviar-aquatir.md, asigurarea securităţii şi confidenţialitaţii informaţiilor este prioritară în cadrul serviciilor oferite clienţilor. Informaţiile furnizate de utilizatori pe parcursul utilizării acestui magazin rămîn STRICT CONFIDENŢIALE. Datele utilizatorilor nu vor fi vîndute, închiriate sau dezvăluite nimănui. Datele personale ale clienţilor vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui site.
Caviar-aquatir.md se obligă să nu facă publice sau să nu vîndă bazele de date conţinînd informaţii referitoare la datele personale ale utilizatorilor acestui site, cu excepţia cazului în care acestea sunt solicitate de către instituţii abilitate ale statului.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de înregistrare pe site sunt păstrate în baza de date a magazinului şi sunt protejate prin toate mecanismele de protecţie ale sistemului de operare şi ale bazei de date (firewall, parole, alte mecanisme de securitate). Caviar-aquatir.md va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor clienţilor cu caracter personal, împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Datele cu caracter personal sunt înregistrate, organizate şi securizate conform cerinţelor normative în vigoare. Accesul la datele cu caracter personal este limitat şi este reglementat prin politici şi proceduri de securitate a informaţiei, ce garantează faptul că datele clienţilor nu vor putea fi accesate, preluate sau modificate de către alte persoane, în afara celor persoanelor autorizate care folosesc aceste date strict în scopul mai sus precizat.
Clienţii au dreptul să solicite oricînd ștergerea datelor personale din baza de date al internet magazinului. Pentru exercitarea acestui drept persoana în cauză va trimite operatorului o cerere, în care solicită stregerea datelor, pe adresa de e-mail: fishfarm@aquatir.md. Cererea va fi soluţionată în termen de 48 ore de la primirea ei. Stergerea datelor personale se va efectua în baza procedurilor interne stabilite pentru aceasta acţiune.